Reprodukcija pasa

Reprodukcija pasa

VET.ba

Informacije potrebne da se izgradi jedna složena cjelina, koje se prenose iz jedra ćelije nazivaju se hromozomi. 

Opis

Različiti hromozomi predstavljaju gene. Pas ima 78 hromozoma podjeljenih u 39 parova. Mada su hormozomi u paru ne moraju biti indentični i oni određuju pol životinje. Ženka ima par indentičnih XX hromozoma, a mužjak ima XY.

Ženka obično ima svoj prvi period ili menstruaciju nakon 6 do 12 mjeseci života. Postoje četiri faze u ovom ciklusu:

-  Proestrus gdje se zapažaju određene promjene na vagini životinje u vidu krvavog isjedka i u ovom periodu ženka privlači mužjake.

-  Estrus je druga faza gdje navedene promjene polaku nestaju i tad ženka počinje tražiti mužjaka. Ovulacija se javlja obično drugog dana estrusa.

-  Metaestrus predstavlja tzv. pripremu za fazu mirovanja gdje može doći do lažne skotnosti usljed uticaja hormona.

-  Anestrus je mirni period ženke bez reproduktivnih aktivnosti.

Na dan parenja potrebno je da ženku odvedete kod mužjaka, nikako obrnuto.

Kada je ženka spremna za parenje počinje da pomjera rep u stranu, što je znak mužjaku da započne čin parenja.

Dio penisa mužjaka nakon ejakulacije počinje da otiče, zbog čega nekad može ostati u ženki, pa tad životinje mogu biti spojene.

Nakon određenog perioda mužjak silazi sa ženke i okreće se tako da stoji leđima prema ženki i još uvjek su spojeni.

To ne treba da Vas plaši jer se prirodno odvajanje završava za nekih 15 do 20 minuta mada i ne dešava se često da ostanu spojeni.

Ako dođe do spajanja, ni slučajno ih nemojte pokušavati razdvojiti jer možete povrijediti mužjaka.

  2011-2016 © VET.BA - Prvi veterinarski portal i e-magazin u Bosni i Hercegovini