250 godina veterinarske edukacije u svijetu

0
664

Prva svjetska veterinarska škola osnovana je u Lyonu u Francuskoj, 1761, a nedugo zatim i Alfort veterinarska škola, nedaleko od Pariza, 1764. godine, obje na inicijativu francuskog veterinara Claude BOURGELAT.

To znači da se  2011. godina obilježava kao 250. godina svijetskog veterinarskog obrazovanja.

Do uspostavljanja prve svjetske veterinarske ustanove za osposobljavanje, BOURGELAT je sam stvorio veterinarsku struku. Tako se 2011. također obilježava kao 250. obljetnica veterinarske struke u svijetu.

Bourgelat-ova genijalnost nije se tu zaustavila. Kao rezultat svoje plodne saradnje s hirurzima u Lyonu, bio je i prvi naučnik koji se usudio sugerirati da proučavanje životinjske biologije i patologije će pomoći razumijevanju ljudske. Također obilježavajući tako 250. obljetnicu koncepta komparativne bio-patologije, bez kojih savremena medicina nikada ne bi uspjela.

Dakle, 250 godina je ne samo obljetnica stvaranja prve veterinarske škole koju slavi cijeli svijet nego i proslava veterinarske struke, koja radi na poboljšanju zdravlja i životinja i ljudi u posljednjih 250 godina.