Srijeda, 21 Februara, 2024

Projekti, konkursi i stipendije

Projekat “Divljina i život zvijeri Nacionalnog parka Una”

U okviru projekta "𝐃𝐢𝐯𝐥𝐣𝐢𝐧𝐚 𝐢 𝐳̌𝐢𝐯𝐨𝐭 𝐳𝐯𝐢𝐣𝐞𝐫𝐢 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐧𝐨𝐠 𝐩𝐚𝐫𝐤𝐚 𝐔𝐧𝐚" koji se realizira od juna prošle godine na području NP "Una" i Posebnog lovišta Plješevica uz podršku Fond za zaštitu okoliša FBiH i Federalno...

Interni poziv za raspodjelu sredstava FMON za (su)finansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za FBiH iz budžeta za 2020. godinu

U skladu sa odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj 01-1-10/21 od 27. januara 2021. godine, Univerzitet u Sarajevu objavljuje Interni poziv za raspodjelu sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za (su)finansiranje...

Bh. studenti na prestižnim univerzitetima: 70 budućih doktoranata i njihovi radovi u tri minute

Učesnik sa najvećim brojem “lajkova” na svom YouTube klipu dobit će novčanu nagradu u iznosu od 1.000 KM Na 3MT online takmičenje koje Fondacija budućnosti u BiH organizira u saradnji sa Asocijacijom za...

Fulbright stipendija 2021/2022

Ambasada Sjedinjenih Američkih država u Bosni i Hercegovini je objavila informaciju da je otvoren poziv za dodjelu Fulbright stipendija u okviru “Fulbright Visiting Scholar” programa za akademsku 2021/2022. godinu, a krajnji...

Eko Mreža analizira stanje vrsta i populacija riba i ptica na području jezera Modrac

Udruženje građana "Eko Mreža“ u saradnji sa općinom Lukavac i Sportsko-ribolovnim društvom "Smuđ“ iz Lukavca od juna 2020. godine počelo je sa realizacijom projekta "Inventarizacija, analiza i praćenje stanja diverziteta ihtiofaune...

Javni konkurs za dodjelu sredstava iz granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” za 2020. godinu

Na osnovu člana 9. stav (1) Odlukeo kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” za 2020. godinu,(„Službeni glasnik BiH“...

Popular