Centar za istraživanje i razvoj UNSA i BHAAAS organizuju okrugli sto o perspektivama istraživanja i razvoja na univerzitetima

0
230

U okviru aktivnosti BHAAAS u Bosni i Hercegovini, intenzivirana je saradnja sa Centrom za istraživanje i razvoj Univerziteta u Sarajevu (www.cir.unsa.ba).

Jedna od planiranih zajedničkih aktivnosti je i Okrugli sto na temu „Perspektive istraživanja i razvoja na univerzitetima“ / „University Research and Development Perspectives“.

Pozivamo sve članove BHAAAS koji u svojoj ekspertizi imaju iskustva sa R&D praksama na univerzitetima (koje uključuju, ali ne moraju biti ograničene na prakse upravljanja istraživačkim i razvojnim projektima, saradnje univerziteta i biznisa, implementaciju i procedure tehnološkog transfera, finansiranje R&D aktivnosti, univerzitetske spin-offs) da se prijave za potencijalno učešće na ovom virtuelnom okruglom stolu čiji je planirani termin održavanja druga polovina februara 2021.


Prijave i kratki okvir ekspertize (sažetak do 200 riječi) je potrebno poslati na e-mail maja.arslanagic@efsa.unsa.ba do 20. 01. 2021. godine.