Dezinfekcija štale i štalske opreme

0
590

Svrha dezinfekcije jeste uništavanje mikroorganizama u štali i na opremi, najprije patogenih koje mogu uzrokovati kod životinja zarazne bolesti i različite infekcije (upale), od kojih životinje obolijevaju, ali mogu i 
uginuti. Bolesti se mogu prenijeti na ljude. 

POSTUPAK DEZINFEKCIJE 

Efikasna dezinfekcija zavisi od: 
– mehaničkog uklanjanja vidljive kontaminacije, a potom od ispravne primjene hemijskih sredstava. To znači korištenje odobrenih hemikalija, pravilna primjena istih korištenjem odgovarajuće opreme, propisane koncentracije u propisanom vremenskom periodu djelovanja. 

Potrebno je pratiti sljedeće korake kako bi se postiglo efikasno čišćenje i dezinfekcija: 
1. Iz štale treba iznijeti sav pokretni inventar i temeljito ga vani očistiti. Sijeno, slamu, stelju, hranu koja je bila potopljena treba spaliti ili kompostirati. 
2. Pretpranje – valja ukloniti vidljive ostatke blata, sve strano iz štale i nečistoće metenjem, brisanjem ili struganjem površinskog otpada, a nakon toga je potrebno provesti postupak pred-ispiranja. 
3. Glavno čišćenje – moraju se koristiti odobreni i primjereni deterdženti propisane koncentracije radi uklanjanja masnoće i bilo kakve preostale nečistoće struganjem (mehaničkim čišćenjem) glavnog onečišćenja koje prijanja uz površinu. Ovakvi postupci su glavni dio postupka čišćenja. 
4. Među-ispiranje – potrebno je isprati čistom vodom kako bi se uklonio deterdžent i površinski ostaci nečistoća. 
5. Dezinfekcija – sredstvo za dezinfekciju se koristi u svrhu uništavanja ili smanjenja broja mikroorganizama na prihvatljiv nivo mikroorganizama. Više puta temeljito poprskati pripremljenim rastvorom dezinficijensa. 
6. Završno ispiranje – ispiranje se provodi pitkom vodom kako bi se uklonilo sredstvo za dezinfekciju (ako je ispiranje uključeno u uputstva proizvođača na etiketi). 
7. Sušenje – potpuno osušiti objekat i opremu 
8. Useliti krave 

– Deterdženti: materije koje mogu obavljati funkciju pranja odnosno hemijska sredstva koja se koriste za otapanje masnoće i uklanjanje nečistoće. 
– Sredstva za dezinfekciju: sredstva koja se upotrebljavaju u cilju uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja ili uklanjanja većine mikroorganizama na površinama, u prostorima ili objektima, uređajima, priboru i opremi. 

Radna koncentracija je količina vode koja se koristi za otapanje koncentrata hemikalije prije nego što ista može biti upotrijebljena. Potrebno je slijediti uputstva na etiketi. 
Kontaktno vrijeme je potrebno vrijeme za efikasno djelovanje hemijskih sredstava na površini. To je naročito teško za vertikalne površine. Pjene, gelovi itd. mogu se koristiti u formulaciji kako bi se produžilo kontaktno vrijeme. Potrebno je slijediti uputstva na etiketi. 

Dezinfekcijsko sredstvo raspršuje se pomoću različitih prskalica. 
Za pripremu radnog rastvora dezinficijensa: 
– treba izračunati kvadraturu štale (pod + zidovi + strop + hranilice + pojilice); 
– slijediti uputstva proizvođača dezinfekcijskog sredstva (na 1 m2 površine staje = 0,5 – 1 litra rastvora dezinficijensa). 

Najbolje je cijelu štalu i opremu dvaput ili triput temeljito poprskati. Nakon dezinfekcije zabranjeno je ulaziti u štalu do trenutka propisanog uputstvom proizvođača. 

NAPOMENA: Dezinfekciju treba da vrše obučene i ovlaštene osobe uz nadzor doktora veterinarske medicine.

vet.gov.ba