Dogs Trust i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove potpisali Memorandum o saradnji u cilju što boljeg provođenja zakonskih i humanih mjera za upravljanje populacijom pasa

0
357

Direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, g. Fahir Halilović i šef Predstavništva Fondacije Dogs Trust u BiH, g. Anel Bećirović, su u ponedjeljak, 5.10.2020. godine potpisali Memorandum o saradnji kojim je definisan nastavak dobre saradnje između Predstavništva i Uprave, konkretno Veterinarske inspekcije, kao jedne od ključnih institucija u provođenju mjera humanog, zakonskog Sistema za upravljanje populacijom pasa.

Predstavništvo je ovom prilikom Upravi ustupilo svoju bazu podataka u cilju jačanja kapaciteta Veterinarske inspekcije  u segmentu zaštite dobrobiti pasa i provođenja zakonskih mjera odgovornog vlasništva pasa.

Dogs Trust baza podataka sakupljana je u cilju kontrole kvaliteta Programa sterilizacije pasa kojeg je u ovom kantonu Fondacija finansirala punih sedam godina, a ustupanje podataka vrši se uz savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH. Preuzimanjem ove baze na korištenje, Uprava preuzima isključivu odgovornost za zaštitu podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH.

Pored toga, Memorandumom je dogovorena i saradnja u oblasti edukacije vlasnika pasa putem besplatne Dogs Trust Škole za pse kao važne osnove za sprečavanje neadekvatnog odnosa prema ljubimcima te njihovog napuštanja, što direktno utječe na prevenciju nastavka problema napuštenih pasa.

Fondacija Dogs Trust je od početka svog djelovanja u BiH, pružala značajnu podršku upravo Sarajevu koje je prema brojanju pasa prije osam godina imalo najizraženiji problem pasa lutalica u zemlji, a sve u cilju da pomogne da kao glavni grad među prvima uspostavi i dosljedno provodi zakonski i humani Sistem dajući time dobar primjer drugim dijelovima zemlje.

Iako se ne može reći da je ovakav Sistem u Kantonu Sarajevo u potpunosti zaživio, vjerujemo da je sada, velikim dijelom zbog značajnih rezultata Dogs Trust programa i neophodne inicijative jednog dijela institucija lokalne vlasti među kojima je i Veterinarska inspekcija, taj cilj bliži nego ikada.

Važno je napomenuti da je Predstavništvo prije oko tri godine kao savjetodavni član, uz Ured za veterinarstvo BiH, sudjelovalo u Radnoj grupi Kantona Sarajevo koja je zajedničkim radom svih relevantnih institucija u KS rezultirala dokumentom“Set mjera za konkretizaciju državnog Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja u KS“. Među ovim institucijama su bile i Veterinarska inspekcija te Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, kao i nadležna kantonalna ministarstva i službe.

Dešavanja i promjene nakon usuglašavanja ovog dokumenta onemogućile su i njegovo službeno usvajanje od strane Skupštine kantona, te se na taj korak još čeka. Jednom usvojen, ovaj dokument koji ima detaljne smjernice, potpuno u skladu i sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja, Zakonu o veterinarstvu i svim drugim zakonima, mogao bi predstavljati najsolidniji temelj do sada za trajno, humano i efikasno rješavanje problema napuštenih pasa u ovom Kantonu i služiti kao primjer drugim regijama.