Erasmus+ projekat ECOBIAS: Opremanje laboratorija za ekološki monitoring i biološku procjenu slatkovodnih ekosistema

0
694

U okviru Erasmus+ projekta iz oblasti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (E+ KA2 CBHE) pod nazivom „Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs“ (ECOBIAS), u petak 17. jula 2020. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu održan je sastanak kojem su prisustvovali koordinator projekta prof. dr. Snežana Radulović sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Nusret Drešković, šef Odsjeka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta UNSA, prof. dr. Samir Đug, koordinator projekta na Prirodno-matematičkom fakultetu UNSA, i doc. dr. Adi Vesnić, administrator projekta (PMF UNSA).

Uz razgovore o projektnim aktivnostima i planovima za naredni period, glavna tema radnog sastanka bila je raspisivanje tendera za nabavku opreme. Univerzitet u Sarajevu raspisuje zajednički tender za partnerske univerzitete u BiH koji učestvuju u ovom projektu, a opremanje sedam laboratorija za ekološki monitoring i biološku procjenu slatkovodnih ekosistema (EMAB) u institucijama visokog obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana jedan je od ciljeva projekta.

Projekat  ECOBIAS (Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs) ima za cilj da razvije i unaprijedi znanje, vještine i tehničke resurse institucija visokog obrazovanja u partnerskim zemljama u ekološkom monitoringu i biološkoj procjeni slatkovodnih resursa u skladu  sa nacionalnom i EU politikom. 
Projekt koordinira Univerzitet u Novom Sadu – Prirodno-matematički fakultet, a konzorcij projekta čini ukupno 11 univerziteta iz pet zemalja: Univerzitet u Novom Sadu (Srbija), Univerzitet u Nišu (Srbija), Sveučilište u Zagrebu (Hrvatska), Univerzitet Duisburg-Essen (Njemačka), Univerzitet Donja Gorica (Crna Gora), Sveučilište u Mostaru (BiH), Internacionalni univerzitet Travnik (BiH), Univerzitet u Tuzli (BiH), Univerzitet u Sarajevu (BiH), Univerzitet u Banjoj Luci (BiH) i Univerzitet u Istočnom Sarajevu (BiH).

Informacije o projektu: https://www.unsa.ba/projekti/ecobias-development-master-curricula-ecological-monitoring-and-aquatic-bioassessment
Oficijelna veb-stranica: www.ecobiaserasmus.com
Facebook stranica: https://www.facebook.com/EcobiasErasmus/
Instagram: https://www.instagram.com/ecobiaserasmus/
ERASMUS+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en 

prenosi unsa.ba