Impressum

VET.ba | BH Informativni, naučno – istraživački i edukativni online magazine

KONTAKT:info@sehara.info
IZDAVAČ, DIZAJN I ODRŽAVANJE:Sehara Info o.d. Sarajevo
ID:4302249730000
ADRESA:Paromlinska 37, Sarajevo
Bosna i Hercegovina
GLAVNA UREDNICA:Prof. dr. Amina Hrković-Porobija
ZAMJENIK GLAVNE UREDNICE:Izmir Kovčić, dipl.vet, CEO, CCSA (osnivač portala)
SARADNICI:Udruženje za istraživanje, tehnologiju, edukaciju i nauku – ARTES (artesbh.org)
OGLAŠAVANJE:Sehara Info o.d. Sarajevo
info@sehara.info
ISSN:2637-2592
COBISS.BH-ID:27321606