Interni poziv za raspodjelu sredstava FMON za (su)finansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za FBiH iz budžeta za 2020. godinu

0
332

U skladu sa odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj 01-1-10/21 od 27. januara 2021. godine, Univerzitet u Sarajevu objavljuje Interni poziv za raspodjelu sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za (su)finansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine iz budžeta za 2020. godinu. 

Organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu mogu dostaviti prijave najkasnije do 25. februara 2021. godine, elektronskim putem na e-mail nir@unsa.ba sa zvanične e-mail adrese prodekana, dekana/direktora ili dekanata organizacione jedinice.

Interni poziv za raspodjelu sredstava FMON za (su)finansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za FBiH iz budžeta za 2020.

Obrazac za prijavu