Izvanredan uspjeh mladog naučnog tima sa Odsjeka za biologiju i Odsjeka za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta UNSA

0
308

Naučni rad Assessing hexavalent chromium tissue-specific accumulation patterns and induced physiological responses to probe chromium toxicity in Coturnix japonica quail autora sa Odsjeka za biologiju i Odsjeka za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta UNSA: Damira Suljevića, Jasmine Sulejmanović, Muhameda Fočaka, Erne Halilović, Džemile Pupalović, Azre Hasić i Andija Alijagića, prihvaćen je za publikaciju u naučnom časopisu veoma visokog utjecaja Chemosphere(IMPACT FACTOR 5.778, Journal Impact Quartile Q1) u sekciji Toxicology and Risk Assessment

Vrijednost ovog rada leži u upotrebi alternativnog, višeg toksikološkog modela, u analizi akumulacije šestovalentnog hroma, kao izuzetno važnog kontaminanta voda, u vitalnim organima, te korelaciji akumulativnih afiniteta sa alteracijama fizioloških homeostatskih mehanizama. 

Nakon dva kruga izuzetno zahtjevnih recenzija i prihvatanja rada autori sa zadovoljstvom obavještavaju širu naučnu zajednicu u Bosni i Hercegovini, kao i bh. javnost, o svom uspjehu koji, kako navode, nadilazi čak i regionalne granice uzimajući u obzir vrhunski kvalitet naučnog časopisa.

Čestitke povodom uspjeha naučnom timu uputio je rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj, te izrazio podršku Univerziteta u Sarajevu mladim istraživačima i naučnicima koji postižu izvanredne rezultate i naglasio da je akademska zajednica ponosna na njihove uspjehe. Također, istakao je da na ovaj način Univerzitet u Sarajevu nastavlja svoju praksu promoviranja i afirmiranja uspješnih istraživača koji su svoje školovanje završili na Univerzitetu u Sarajevu, kao i onih koji su uspješno nastavili obrazovanje na inostranim istraživačkim i univerzitetskim institucijama.

Sažetak rada dostupan je na: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653520332021