Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

0
894

Objavljuje se javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto: Veterinar na terenu.

Opis radnih zadataka i obaveza:

– Otkriva, utvrđuje (dijagnostike) oboljenja i sprovodi postupak liječenja oboljelih grla i poduzima potrebne mjere u cilju očuvanja zdravstvenog stanja domaćih i drugih životinja,

– Vrši nadzor nad životinjama oboljelim od zaraznih bolesti i provodi veterinarsko- sanitarne mjere,

– Vrši umjetno osjemenjavanje životinja i preduzima mjere za suzbijanje steriliteta, te mjere za unapređivanje stočarstva,

– Vrši hirurške intervencije i obrade rana svih domaćih životinja,

– Izdaje lijekove koji se upotrebljavaju u veterinarstvu,

– Obavlja i druge poslove iz djelokruga rada VTA po nalogu direktora ili Upravnika.

Opći uslovi:

-da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu),

-da je stariji od 18 godina (dokaz: LK ili rodni list),

-da ima prebivalište na teritoriji BiH (dokaz: CIPS),

-da se protiv njega ne vodi krivični postupak (dokaz: uvjerenje nadležnog suda).

Posebni uslovi:

– da ima visoku stručnu spremu, odnosno VII stepen školske spreme; smjer – veterinarski (dokaz: diploma ili uvjerenje o diplomiranju)

-da ima najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva (dokaz: potvrda, uvjerenje ili pismo preporuke)

-da ima položen stručni ispit (dokaz: uvjerenje)

Prijavu sa traženom dokumentacijom, dostaviti lično na protokol ili preporučenom poštom na adresu: KJP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Sarajevo, ul. Nikole Šopa br. 41, 71210 Općina Ilidža – Sarajevo, sa naznakom: “PRIJAVA NA JAVNI OGLAS – NE OTVARAJ“

Više informacija na JU služba za zapošljavanje