Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

0
630

JP Veterinarska stanica Gradačac d.o.o Gradačac raspisuje javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na sljedeću radnu poziciju: Doktor veterinarske medicine – 1 izvršilac

I. Opis upražnjene pozicije

Naziv: Doktor veterinarske medicine (1 izvršilac sa punim radnim vrememenom)
Opis radnog mjesta: u skladu sa Zakonom o veterinarstvu i Pravilnikom o radu

l.Opći uslovi:

l.Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2.Da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova upražnjene pozicije

2.Posebni uslovi:

1.VSS – završen Veterinarski fakultet – doktor veterinarske medicine (ili ekvivalent po Bolonjskom sistemu studiranja),
2.Najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
3.Položen stručni ispit za doktora veterinarske medicine,
4.Posjedovanje veterinarske licence (odobrenja) za obavljanje poslova zdravstvene zaštite životinja i veterinarske djelatnosti,
S.Posjedovanje vozačke dozvole ,,B” kategorije.

3.lsprave i dokumenti

Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti sljedeće isprave i dokumente:

  1. Biografija sa opisom radnih i organizacionih referenci, kontakt telefona i adresa,
  2. Dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi,
  3. Dokaz o radnom iskustvu u struci,
  4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za doktore veterinarske medicine,
  5. Dokaz o posjedovanju veterinarske licence,
  6. Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine,
  7. Dokaz o posjedovanju vozačke dezvole.

4. Podnošenje prijave, dokumenti, objavljivanje, druge napomene

Kandidati koji ispunjavaju opeće i posebne uslove bit će pozvani na intervju.

Isprave i dokumenti koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs moraju biti originali ill
ovjerene kopije ne stariji od tri mjeseca.

Prijave na javni konkurs potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja
u dnevnim novinama Dnevni avaz (16.4.2019 – utorak, dan kada je objavljeno u novinama)

Prijve se dostavljaju lično ili preporučenom poštom na adresu:

Javno preduzeće Veterinarska stanica Gradačac d.o.o.Gradačac, ul. Žrtava Srebrenice 2 sa naznakom
,,Prijava na javni konkurs-ne otvarati”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.