Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo pripremilo je i objavilo Pravilnik o držanju i postupanju sa psima, mačkama, divljim i opasnim životinjama

0
186

Tekst Pravilnika pripremljen je u skladu sa Zakonom o veterinarstvu Federacije BiH. Treba istaći da je ovo prvi pravilnik ovakvog tipa pripremljen na nivou Kantona Sarajevo.

Naime, obzirom da općine imaju svoja akta kojima tretiraju ovaj segment, te da iste moraju uskladiti s Pravilnikom Kantona Sarajevo, provedena je javna rasprava u kojoj su učestvovale općine s područja ovog kantona.

“Krajem prošle godine mi smo svim općinama s područja KS uputili Nacrt ovog pravilnika i tražili da dostave svoje prijedloge tokom trajanja javne rasprave. Nakon što su općine to učinile, komisija je to uvažila i u konačni tekst pravilnika uvrstila suštinu svih prijedloga koji su bili u skladu s važećim dokumentima na nivou države BiH u ovoj oblasti“, kazao je ministar privrede KS Adnan Delić.

Ovim se pravilnikom propisuju uvjeti i način držanja pasa, mačaka, divljih i opasnih životinja, postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama, psima i mačkama lutalicama i divljim životinjama nađenim izvan njihovog prirodnog staništa, nadzor i kaznene odredbe.

“Cilj je centralizovano urediti ovu oblast tako da kantonalni Pravilnik bude okvir za sve akte lokalnih zajednica koji tretiraju ovu oblast. Pravilnik se sastoji od 40 članova kroz koje su regulisane obaveze imaoca pasa i mačaka, tretiranje pasa i mačaka bez vlasničkog staranja, kao i divljih i opasnih životinja, prijava vlasništva i pravila o držanju i brizi o zdravlju i razmnožavanju ljubimaca.

Pravilnik sadrži i odredbe kojima se namjerava šire urediti ova oblast, smanjiti broj životinja na ulicama bez vlasničkog staranja, kao i povećati stepen ukupne opće sigurnosti i javno – veterinarskog zdravlja u KS“, pojasnio je ministar Delić.

Pravilnik stupa na snagu nakon objave u Službenim novinama KS, a općine su dužne da svoja akta s istim usklade u roku od tri mjeseca od njegovog stupanja na snagu.

Pravilnik je dostupan na web stranici Ministarstva privrede na OVOM linku.