Naredba Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske o mjerama za prihvat kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika izbjeglih iz Ukrajine

0
354

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske objavilo je na svojim stranicama Naredbu o mjerama za prihvat kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika izbjeglih iz Ukrajine u kojem se navodi da se odobrava nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca u pratnji njihovih vlasnika, koji nisu sukladni s uvjetima iz članaka 6., 9., 10. i 14. Uredbe, bez prethodnog izdanog odobrenja o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca i to iz Ukrajine na područje Republike Hrvatske.

Razlog ovakve odluke su izvanredne okolnosti nastale uslijed ratnih zbivanja u Ukrajini.

Nekomercijalno premještanje dopušteno je iznimno, a suprotno odredbama članka 32. stavka 1. alineje a) Uredbe (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 998/2003.