Noviteti Bibliotečko-informatičkog centra Univerziteta u Sarajevu – Veterinarskog fakulteta

0
185

Univerzitet u Sarajevu – Veterinarski fakultet u proteklih 6 mjeseci je proveo nekoliko velikih nabavki nove informatičke opreme, što predstavlja do sad jednu od najvećih investicija u IT opremu finansiranih isključivo sredstvima Fakulteta u periodu tokom jedne godine.

Osoblje Službe za bibliotečko-informatičku podršku u sklopu Bibliotečko-informatičkog centra (BIC) Univerziteta u Sarajevu – Veterinarskog fakulteta, uspješno je završilo implementaciju nove serverske opreme za potrebe nove, brže i sigurnije fakultetske domene za sve korisnike, kako na Fakultetu tako i na Veterinarskom institutu na Stupu, neophodne firewall licence po pitanju sigurnosti iste te kompletnu računarsku opremu za Multimedijalni lab, računarske komponente za nadogradnju računara i Wi-Fi opremu za unaprijeđenje bežičnog Wi-Fi signala na Fakultetu i Institutu.

U avgustu 2022. godine otvoren je novoopremljeni Multimedijalni lab sa računarima posljednje generacije, kao jedan od najsavremenijih na Univerzitetu u Sarajevu, za potrebe nesmetanog održavanja svih e-ispita preko postojećih web platformi i e-nastave za provjeru znanja na Veterinarskom fakultetu, kao i za potrebe održavanja multimedijalnih radionica i online konferencija u toku nastave sa gostujućim predavačima sa drugih univerziteta.

Multimedijalni lab – BIC

Pored navedenog, u biblioteci Veterinarskog fakulteta, koja se nalazi u sklopu Bibliotečko-informatičkog centra, završena je integracija kompletne bibliotečke građe sa COBISS bibliotečkim sistemom, što predstavlja preduslov za kontinuirano ažuriranje obavezne i dopunske literature za studente sa stvarnim stanjem knjiga u biblioteci. U toku nove akademske godine planirano je puštanje u rad i web/mobilne aplikacije COBISS sistema putem koje će studenti i svi uposlenici Veterinarskog fakulteta u svakom trenutku imati uvid u trenutnu raspoloživost knjiga u biblioteci i eventualne rezervacije istih.

Kako bi korisnici usluga biblioteke imali ugodan boravak u istoj, kreiran je novi otvoreniji ambijent i koncept rada iste, s ciljem da ponuđena literatura bude preglednija i dostupnija.

Bibilioteka – BIC
Biblioteka – BIC

Još jedan novitet u sklopu Bibiliotečko-informatičkog centra Univerziteta u Sarajevu – Veterinarskog fakulteta je i formiranje TECH lab-a, gdje je prethodnih godina nabavljena neophodna opremu za virtualnu realnost i proširenu stvarnost VR/AR kao jedan vid podrške i unaprijeđenja nastavnog procesa. Sa navedenom opremom studentima su približene određene nastavne jedinice u 3D/360° virtualnom okruženju u skladu s raspoloživom programskom podrškom, što je do sad bilo teško dostupno u realnom okruženju.

TECH lab – BIC

Uz sve gore navedeno puštena je u rad i nova web stranica Univerziteta u Sarajevu – Veterinarskog fakulteta www.vfs.unsa.ba, a u narednom periodu planirana su brojna unaprijeđenja i noviteti na polju IT-a i biblioteke uz implementacije novih mrežnih i web tehnologija, kao i uvođenje online digitalne E-biblioteke.

DOBRO DOŠLI u novi moderni ambijent Bibliotečko – informatičkog centra Univerziteta u Sarajevu – Veterinarskog fakulteta!

prenosi www.vfs.unsa.ba