Obavještenje svim veterinarskim organizacijama

0
737

Obavještavamo vas da je novom Uredbom Evropske Komisije broj 2019/1293 usvojen novi model veterinarsko-zdravstvenog certifikata za nekomercijalno kretanje pasa, mačaka i pitomih vretica u pratnji vlasnika u zemlje EU. Izmjene u novom modelu nisu značajne i uglavnom su tehničke prirode.

Novi model certifikata je u pripremi od strane Ureda za veterinarstvo BiH i počet će se primjenjivati od 1.11.2019. godine, a moći će se zadužiti u Uredu za veterinarstvo BiH prije ovog roka. Trenutni modeli certifikata se mogu izdavati vlasnicima zaključno sa 31.10.2019. godine nakon čega se više neće moći koristiti. Molimo vas da u skladu sa navedenim planirate svoje aktivnosti i količine certifikata koje planirate zaduživati u predstojećem periodu.

izvor: Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine