Održana ARTES konferencija 2022

0
422

Međunarodna-naučna konferencija “Biodiverzitet, divlje i egzotične životinje 2022” u organizaciji udruženja za istraživanje, tehnologiju, edukaciju i nauku – ARTES održana je 05.11.2022. godine u Sarajevu uz podršku Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Univerziteta u Sarajevu, donatora i prijatelja udruženja.

Cilj konferencije je bila razmjena iskustava i naučnih saznanja o bioraznolikosti svih živih bića, biljaka, životinja i mikroorganizama te ekosistema kao sastavnog dijela biološke raznolikosti, kako bi mogli shvatiti utjecaj klimatskih promjena i njihove posljedice na svjetskom nivou.

Predavači na konferenciji su bili: prof.dr. Mersudin Avdibegović i mr. Saša Kunovac (Univerzitet u Sarajevu – Šumarski fakultet, BiH), prof.dr. Jakov Dulčić (Oceanografski institut Split, Hrvatska), mr. Ismar Lutvikadić (Univerzitet u Sarajevu – Veterinarski fakultet, BiH), Asmita Sengupta (Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment, Bangalore, India), Adla Kahrić (Sharklab ADRIA, BiH), Dijana Beneta (Zoološki vrt grada Zagreba, Hrvatska), Semir Hodžić (Zoološki vrt Pionirska dolina Sarajevo, BiH), Almir Hukić (Birds of Bosnia Tuzla, BiH), te saradnici Aida Glavinić DVM, Berina Aganović DVM i Dušica Lozo DVM i studentica Amina Jusić (Univerzitet u Sarajevu – Veterinarski fakultet, BiH). Za sudjelovanje u radu konferencije bilo je prijavljeno više od 150 učesnika iz Bosne i Hercegovine i inostranstva.

Više informacija o održanoj konferenciji na linku: https://www.artesbh.org/portal/konferencija