Online naučni skup „Pandemija COVID-19 i pravni sistem Bosne i Hercegovine“

0
265

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu uz podršku Fondacije Konrad Adenauer organizira online naučni skup „Pandemija COVID-19 i pravni sistem Bosne i Hercegovine“. 

Predmet skupa su izabrani pravni izazovi koje je pandemije kreirala u našem pravnom sistemu. Izlagači će u okviru dva panela (privatnopravni i javnopravni) ukazati na kritične tačke reakcije javne vlasti te u razgovoru sa publikom ponuditi odgovor na goruća pravna pitanja. 

Događaj će biti organiziran putem platforme Zoom u srijedu 16. 09. 2020. godine od 11:00 do 15:30. 

U prilogu se nalazi program koji sadrži i pristupni link. 

PROGRAM