Online upis na Univerzitet u Sarajevu

0
1428

Univerzitet u Sarajevu je objavio konkurse za upis kandidata na prvi ciklus i integrirani studij, drugi ciklus studija, stručni studij i specijalistički studij u studijskoj 2020/2021. godini.

Više informacija na KONKURSI ZA UPIS NA UNIVERZITET U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2020/2021. GODINI


Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija u 2020/2021. godini

na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu studija vršit će se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji, a na osnovu:

–  općeg uspjeha;

–  uspjeha iz maternjeg jezika i predmeta značajnih za studij (biologija, hemija, fizika);

–  rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta relevantnih za određeni studij;

–  odličnog (5,0) uspjeha iz svih nastavnih predmeta i primjernog vladanja u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja.

Veterinarski fakultet u Sarajevu prima ukupno 100 studenata:

– 70 studenata (Redovni studij – troškove studija snosi osnivač)

– 25 studenata (Redovni studij – troškove studija snose sami studenti – samofinasirajući studij)

– 5 studenata (Redovni studij – strani državljani)

Više informacija o samom upisu na linku KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVI I INTEGRIRANI CIKLUS STUDIJA


Konkurs za upis studenata u prvu godinu specijalističkog studija

na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini

Veterinarski fakultet u Sarajevu prima ukupno 74 studenta specijalističkog studija na 11 različitih smjerova.

Studijski program se smatra redovnim studijem (troškove studija snose sami studenti).

Više informacija o samom upisu na linkovima

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA SPECIJALISTIČKI STUDIJ

OPĆE INFORMACIJE – SPECIJALISTIČKI STUDIJ


Uz podršku Univerzitetskog tele-informatičkog centra (UTIC), Univerzitet u Sarajevu će upis kandidata vršiti putem informacionog sistema eUNSA. 

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija, kao i na Konkurs za upis u prvu godinu stručnog studija provodit će se isključivo online putem informacionog sistema eUNSA (www.upis.unsa.ba).

Sistem online upisa na Univerzitet u Sarajevu kreiran je u skladu sa najnovijim trendovima i dostignućima informacionih tehnologija, kome se pristupa putem bilo kojeg uređaja konektovanog na internet. Sistem obezbjeđuje najviše standarde integriteta i sigurnosti podataka koje obrađuje.
Sistem pokriva cijeli proces, od pretraživanja fakulteta/akademije prema željenim kriterijima, preko prijava odabranih fakulteta/akademije, te uvida u rezultate po fakultetima/akademijama, pa do ostvarenja prava upisa na fakultet/akademiju. Kandidatima omogućava brz i direktan uvid u lične podatke, ocjene te posebna postignuća važna za upis ostvarena tokom srednjeg obrazovanja, daje detaljnu kalkulaciju bodova za svaki prijavljeni fakultet/akademiju prema uvjetima koje propisuju fakulteti/akademije, kao i uvid u položaj koji zauzimaju na rang-listi jednog fakulteta/akademije, a u skladu sa odabranim prioritetima i brojem ostvarenih bodova.

Drage učenice i učenici, ne propustite priliku da izaberete svoj karijerni put na oko 300 studijskih programa koji se izvode na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu!

Pregled programa možete pogledati na: http://registar.unsa.ba, a pripremljen je i interaktivni vodič koji je dostupan na: http://upis.unsa.ba/.

Na web-stranicama Univerziteta u Sarajevu (www.unsa.ba) i informacionog sistema eUNSA (www.upis.unsa.ba) nalazit će se sve informacije i detaljna uputstva o postupku registracije na informacioni sistem eUNSA, te načinu i rokovima za upload dokumenata za online prijavu na Konkurs.