Otvaranje Kluba studenata “Equus” na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu

0
530

Na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu će se u utorak, 24. marta 2015, u 13 sati, održati svečanost povodom otvaranja Kluba studenata “Equus” Veterinarskog fakulteta Sarajevo.

Klub studenata će biti zvanično predan na korištenje i upravljanje Asocijaciji studenata VFS, a istom prilikom će se održati i prezentacija razvojnog projekta “Klinički centar” Veterinarskog fakulteta Sarajevo.

Dekan VFS Prof.dr Nihad Fejzić zajedno sa svojim saradnicima, realizovao je projekat koji studentima ovog fakulteta pruža uslove jedinstvenog mjesta za druženje i učenje s kojim se malo koji fakultet u regionu, a i šire može pohvaliti.

U nastavku uživajte u fotografijama studentskog Equus kluba na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu.

Više informacija na www.vfs.unsa.ba