Posljednje veliko krdo divljih konja u Evropi

0
1034

Livanjski divlji konji su konji koji žive na visoravni Krug, na predjelu od Koričina do Borove glave u Bosni i Hercegovini.

Ovo nisu izvorni divlji konji, nego su potomci domaćih konja koji su služili u poljodjelstvu. Nakon što ih je u toj ulozi potisla mehanizacija prije pedeset godina, ostavljeni su življeti divlje, jer više nije bilo potrebe za njima.

Budući da skoro pola vijeka nije postojala organizovana ljudska skrb za njih od strane države, dnevno prelaze desetke kilometara da bi se nahranili i napojili. Unatoč nepovoljnim vremenskim uslovima, brojnim zvijerima iz obližnjih šuma, preživjeli su zahvaljujući bogatim pašnjacima.

O ovim konjima se brine planinarsko ekološko društvo Borova Glava te općina Livno. 

Procjene iz aprila 2011. govorile su o 196 konja. Prema podacima iz 2013. godine bilo je 286 konja i 48 ždrijebadi. Prema podacima iz jula 2015. godine bilo je 418 konja od toga 65 ždrijebadi. Prema procjenama od oktobra 2018., broj im se kreće oko 800 grla.

Od 2013. livanjski divlji konji zaštićeni su i zakonom.

Pogledajte video koji će vas ostaviti bez teksta: