Postupanje veterinarske službe za vrijeme pandemije COVID-19

0
382

Obavještavamo sve veterinare da prilikom obavljanja svoga posla imaju obavezu čuvati svoje zdravlje, zdravlje ljudi sa kojima rade i zdravlje klijenata.

Također, veterinari moraju osigurati odgovarajući nivo biosigurnosti, da su oni i njihovo osoblje zaštićeni odgovarajućom opremom i da su vlasnici životinja obaviješteni o svim mjerama zaštite. S tim u vezi, skreće se pažnja javnosti o ulozi i odgovornostima veterinarske službe za vrijeme COVID-19 pandemije i napominje se da je potrebno održati kontinuitet u oblasti sigurnosti hrane, prevenciji bolesti i upravljanju hitnim situacijama u Bosni i Hercegovini.

Svjetska organizacija za zdravlje životinja (OIE) i Svjetska veterinarska asocijacija (WVA) savjetuju da se aktivnosti veterinarskih službi smatraju esencijalnim aktivnostima i poslovima, jer održavanje ovih aktivnosti neophodno je i za javno zdravlje.

Iste organizacije također podsjećaju da se virus COVID-19 prenosi isključivo sa čovjeka na čovjeka i da životinje nemaju ulogu u prenosu ove bolesti niti ima dokaza da životinje mogu biti zaražene ovim virusom.

U skladu s navedenim, neophodno je da se postupa prema preporukama koje je izdao Ured za veterinarstvo BiH. Prenosi Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.