Poziv na online kurs o osnovama omladinskog rada

0
296

Partnerstvo između Evropske komisije i Vijeća Europe za oblast mladih pokreće svoj masovni otvoreni online kurs o osnovama omladinskog rada. Kurs „Osnove omladinskog rada“, počinje 1. septembra 2020. godine, besplatan je i otvoren za sve zainteresirane.

Cilj kursa je da polaznike nauči „osnovama“ omladinskog rada (konceptima i definicijama, oblicima, praksama, pristupima, ciljevima, akterima na evropskom i nacionalnom nivou), razvije njihovo razumijevanje o tome kako se pruža podrška omladinskom radu i razmjena praksi u oblasti omladinskog rada širom Evrope.

Više informacija možete dobiti na sljedećem linku: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/mooc-on-youth-work.