Projekat “Divljina i život zvijeri Nacionalnog parka Una”

0
569

U okviru projekta “𝐃𝐢𝐯𝐥𝐣𝐢𝐧𝐚 𝐢 𝐳̌𝐢𝐯𝐨𝐭 𝐳𝐯𝐢𝐣𝐞𝐫𝐢 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐧𝐨𝐠 𝐩𝐚𝐫𝐤𝐚 𝐔𝐧𝐚” koji se realizira od juna prošle godine na području NP “Una” i Posebnog lovišta Plješevica uz podršku Fond za zaštitu okoliša FBiH i Federalno ministarstvo okoliša i turizma, danas u ranim jutarnjim satima ekipa Nacionalnog parka “Una” za istraživanje, praćenje i zaštitu velikih zvijeri je humano uhvatila, naučno obradila i telemetrijskom ogrlicom obilježila primjerak odraslog mužjaka euroazijskog risa (Lynx Lynx), prvog, na ovaj način humano uhvaćenog i naučno obrađenog u Bosni i Hercegovini, a koji je dobio ime “UNICO BH – 001”. UNICO je težak je 22,40 kg, a dug 116 cm.

🐾 Nakon što je ris UNICO uhvaćen u zamku, u skladu s propisanim procedurama, pristupilo se naučnoj obradi koja obuhvata uspavljivanje, mjerenje, klinički pregled, prikupljanje uzoraka (krv, dlaka), detaljno fotografiranje i postavljanje ogrlice putem koje će se u narednih godinu dana vršiti monitoring ove rijetke i zaštićene vrste.

🐾 Prikupljeni uzorci i podaci izuzetno su bitni i za praćenje zdravstvenog stanja populacije što je od velike važnosti za opstanak i povećanje brojnosti ove vrste u Evropi, a posebno na području Dinarida.

🐾 Zahvaljujući telemetrijskoj ogrlici, narednih godinu dana moći ćemo detaljno proučavati i pratiti njegovo kretanje, te primjenjivati preventivne mjere zaštite ove ugrožene vrste.

🐾 Terenske aktivnosti koje se odnose na realizaciju ovog projekta se odvijaju pod stručnim vodstvom dr. med. vet. Slaven Reljić sa Veterinarskog fakulteta Zagreb, uz stručnu asistenciju biologa doktoranta Natarsha Babić sa Monash University Australia, ispred Nacionalnog parka Una su uključeni voditelj projekta Haris Hadžihajdarević i Emir Delić, a partneri u projektu su JP Unsko-sanske šume Bosanska Krupa, Udruženje lovačkih organizacija Bihać i JP Veterinarska stanica Bihać.

🐾 Poštujmo i čuvajmo prirodu, a našem risu UNICU želimo dug i zdrav risji život. 🐆
#unanationalpark #NacionalniparkUna #una
#natureprotection #ris #lynxlynx #velikezvijeri #largecarnivores #FMOiT #FZZOFBiH #BiH #dinariclargecarnivores