Rektori javnih univerziteta u BiH: Jačanje saradnje između javnih univerziteta u vrijeme pandemije COVID-19

0
321

Jačanje saradnje između javnih univerziteta u vrijeme pandemije COVID-19, te važnost održavanja praktične nastave za studente zdravstvenog usmjerenja, neke su od tema o kojima je razgovarano na četvrtoj redovnoj sjednici Skupštine Rektorske konferencije/Rektorskog zbora BiH održanoj 11. novembra 2020. godine u Bihaću pod predsjedavanjem prof. dr. Fadila Islamovića, rektora Univerziteta u Bihaću.

Rektori javnih univerziteta su, razmatrajući informaciju o prioritetima za razvoj visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu upućenu Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, identificirali i konstatirali kako i kojoj mjeri je pandemija koronavirusa negativno utjecala na kvalitet i obim nastavnog procesa i naučnoistraživačkog rada na javnim univerzitetima te zbog svega kazanog izrazili ozbiljnu zabrinutost o mogućim posljedicama na nauku općenito u budućem vremenu. 

S obzirom na to da petogodišnji Sporazum o saradnji i razumijevanju svih osam javnih univerziteta u BiH istječe u decembru ove godine, zaključeno je da će rektori na narednoj sjednici planiranoj za 10. 12. 2020. godine potpisati novi sporazum bez vremenskog ograničenja. Težište će biti stavljeno na član 2. ovog sporazuma koji predviđa sve oblike saradnje i akademske razmjene između javnih univerziteta sa naglaskom na razmjenu nastavnog osoblja u cilju osiguranja većeg kvaliteta nastave. Ovo se posebno odnosi na razmjenu nastavnika i saradnju fakulteta iz oblasti medicinskih nauka radi osiguranja nesmetanog nastavnog procesa svih fakulteta u uvjetima otežanim koronavirusom. 

Rektorska konferencija Bosne i Hercegovine upućuje apel i preporuku nadležnim entitetskim i kantonalnim vlastima u BiH, kriznim štabovima svih nivoa vlasti, direktorima zdravstvenih ustanova (domovi zdravlja, kantonalne bolnice, bolnički centri, klinički centri) da omoguće ulazak studentima medicinskih fakulteta radi praktične nastave u istima, a u skladu sa svim epidemiološkim mjerama. 
Rektori svih javnih univerziteta u BiH smatraju da će na taj način biti stvorene pretpostavke da studenti medicinskih i fakulteta zdravstvenih studija steknu praktična znanja i vještine u ovim vanrednim okolnostima i tako postanu kvalitetni kadrovi za budućnost ove zemlje, jer u protivnom propuštena prilika za znanje nikad se neće moći nadomjestiti. 
Pored navedenog, rektori su izrazili zabrinutost zbog sve višeg stepena oboljelih zdravstvenih radnika te su u ovom apelu vidjeli priliku da se studentima medicinskih fakulteta javnih univerziteta nadomjesti sve prisutniji nedostatak i deficit zdravstvenog osoblja.

prenosi unsa.ba