Reprodukcija pasa

0
2369

Informacije potrebne da se izgradi jedna složena cjelina, koje se prenose iz jedra ćelije nazivaju se hromozomi. 

Različiti hromozomi predstavljaju gene. Pas ima 78 hromozoma podjeljenih u 39 parova. Mada su hormozomi u paru ne moraju biti indentični i oni određuju pol životinje. Ženka ima par indentičnih XX hromozoma, a mužjak ima XY.

Ženka obično ima svoj prvi period ili menstruaciju nakon 6 do 12 mjeseci života. Postoje četiri faze u ovom ciklusu:

–  Proestrus gdje se zapažaju određene promjene na vagini životinje u vidu krvavog isjedka i u ovom periodu ženka privlači mužjake.

–  Estrus je druga faza gdje navedene promjene polaku nestaju i tad ženka počinje tražiti mužjaka. Ovulacija se javlja obično drugog dana estrusa.

–  Metaestrus predstavlja tzv. pripremu za fazu mirovanja gdje može doći do lažne skotnosti usljed uticaja hormona.

–  Anestrus je mirni period ženke bez reproduktivnih aktivnosti.

Na dan parenja potrebno je da ženku odvedete kod mužjaka, nikako obrnuto.

Kada je ženka spremna za parenje počinje da pomjera rep u stranu, što je znak mužjaku da započne čin parenja.

Dio penisa mužjaka nakon ejakulacije počinje da otiče, zbog čega nekad može ostati u ženki, pa tad životinje mogu biti spojene.

Nakon određenog perioda mužjak silazi sa ženke i okreće se tako da stoji leđima prema ženki i još uvjek su spojeni.

To ne treba da Vas plaši jer se prirodno odvajanje završava za nekih 15 do 20 minuta mada i ne dešava se često da ostanu spojeni.

Ako dođe do spajanja, ni slučajno ih nemojte pokušavati razdvojiti jer možete povrijediti mužjaka.