Svečana promocija i dodjela diploma doktorima veterinarske medicine i akademskim specijalistima

0
675

Univerzitet u Sarajevu – Veterinarski fakultet

22.12.2021. godine

u 12:00 sati

Amfiteatar Veterinarskog fakulteta Sarajevo

 

AKADEMSKI SPECIJALISTI

 • Hodžić Belma
 • Huremović Sajma
 • Šeho-Alić Alma

DOBITNICI PRIZNANJA UNIVERZITETA U SARAJEVU – ZLATNA ZNAČKA

 • Glavinić Aida

DOBITNICI PRIZNANJA UNIVERZITETA U SARAJEVU – SREBRENA ZNAČKA

 • Aganović Berina
 • Poparić Almedina
 • Kovačević Senad

DOKTORI VETERINARSKE MEDICINE

 • Muratbegović Haris
 • Vrečko Metod
 • Lozo Dušica
 • Glavinić Aida
 • Krajčin Mebrur
 • Bagarić Ivan
 • Kojić Dragica
 • Poparić Almedina
 • Kadrić Esma
 • Veletić Irina
 • Mehmedović Vahidin
 • Aganović Berina
 • Božić Sanja
 • Ćorović Nihad
 • Drpljanin Elmedina
 • Gladan Iram
 • Gogić Belmin
 • Jukanović Abdulah
 • Jurić Jure
 • Karga Ena
 • Kovačević Senad
 • Muratović Nermin
 • Džafić Ema
 • Vejsilović Edin
 • Pućurica Ramo
 • Kovačević Anja
 • Gnjatić Nikša
 • Čuturić Nedim
 • Tatar Mehmed
 • Bukva Dževada
 • Mulalić Azijada
 • Dervović Emina
 • Mujkić Nermin
 • Šerer Damir
 • Mehmedbašić Benjamin
 • Arnautović Majda
 • Ćorović Kenan
 • Mustafić Omer
 • Vejzović Anel
 • Prašović Azra
 • Bagarić Daria
 • Hadžiahmetović Melika
 • Kahvedžić Edina
 • Đulić Hasan
 • Džambić Nisad
REDAKCIJA PORTALA VET.BA ČESTITA
DOKTORANTIMA I SPECIJALIZANTIMA VETERINARSKE MEDICINE