Univerzitet u Sarajevu – Veterinarski fakultet predstavio novu web stranicu

0
213

Kako bi Veterinarski fakultet reprezentativno predstavili online, kreirana je nova web stranica Univerziteta u Sarajevu – Veterinarskog fakulteta na adresi https://vfs.unsa.ba .