Uslovi korištenja

Korištenjem stranica i servisa koji pripadaju ovoj domeni smatra se da su korisnici upoznati s ovim uslovima korištenja, te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju. 

VET.ba zadržava pravo promjene izgleda, sadržaja i uslova korištenja ovih stranica kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio ovoga portala bez obaveze prethodne najave.

VET.ba se odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz korištenja ovoga portala, ili je na bilo koji način vezana za njegovo korištenje za bilo koje radnje korisnika/posjetitelja upotrebom ili zloupotrebom sadržaja na portalu, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s korištenjem sadržaja i usluga ovoga portala.

Sav sadržaj na ovim stranicama zaštićen je autorskim pravima i ne smije se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka VET.ba.

Sve preuzete informacije sa drugih Internet stranica koje su link-ovane u tekstovima na našem webu imaju jasno naveden izvor i u potpunosti se odričemo svake odgovornosti vezane uz sadržaj na tuđim stranicama čiji sadržaj ne stvaramo.

Ne odgovaramo za sadržaj stranica oglašivača na portalu te ni za kakvu štetu nastalu reklamiranjem.