Veterinarska komora RS održala u Bijeljini edukativni skup na temu “Ishrana domaćih životinja ” i “Određena patološka stanja”

0
302

U Bijeljini je danas u organizaciji Veterinarske komore RS održan edukativni skup na teme:  “Endometritisi i mastitisi kod krava-stalna prijetnja na farmi“ i „Savremeni principi ishrane visokoproizvodnih krava“  , čiji predavači su bili ugledni profesori sa Fakulteta veterinarske medicine iz Beograda.

prenosi RT Slobomir