Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu daje odgovore na često postavljana pitanja u vezi COVID-19

0
658

Preuzeto u cijelosti sa oficijelne web stranice www.vfs.unsa.ba

Često postavljana pitanja

U vezi sa sve češćim natpisima u pojedinim elektronskim i printanim medijima, ali i društvenim mrežama, koji se odnose na zabrinutost oko moguće transmisije SARS CoV-2 virusa, uzročnika COVID-19 oboljenja, sa ptica i kućnih ljubimaca na čovjeka želimo upoznati našu javnost o sljedećim činjenicama:

Mogu li ptice prenositi COVID-19?

Kod ptica do sada nisu utvrđeni slučajevi infekcije betakoronavirusima, u koje spada i SARS CoV-2, uzročnik COVID-19 oboljenja. Naime, ptice su domaćini nekim drugim koronavirusima (rodovi gamakoronavirusi i deltakoronavirusi) koji su filogenetski i antigeno bitno različiti od betakoronavirusa, a time i od SARS CoV-2 virusa. Osim toga građa receptor-vezujućih domena tzv. ptičijih koronavirusa, ali i odgovarajućih receptora kod ptica, različita je u odnosu na građu receptor-vezujućih domena betakoronavirusa koji inficiraju humanu populaciju, ali i od odgovarajućih receptora u ljudi. Drugim riječima, do danas nikada nije utvrđena transmisija tzv. ptičijih koronavirusa na ljude te u tom smislu nema razloga za bilo kakvu bojazan.

Mogu li drugi kućni ljubimci (psi i mačke) prenositi COVID-19?

Kada je riječ o drugim kućnim ljubimcima, pogotovo psima i mačkama, važno je istaći da ne postoji niti jedan relevantan naučno utemeljen dokaz koji upućuje na mogućnost prenošenja uzročnika bolesti COVID-19 od strane kućnih ljubimaca na čovjeka, niti da bi one mogle predstavljati izvor infekcije za ljude. Određenu nedoumicu izazvao je vrlo mali broj izvještaja o prenosu COVID-19 virusa sa čovjeka na pse i mačke, ali i u tim malobrojnim izvještajima naglašava se da nije bilo, niti ima dokaza o mogućnosti prenosa virusa sa tako inficiranih životinja na čovjeka! S tim u vezi naglašavamo da je transmisija COVID-19 u ljudi primarno uvjetovana bliskim kontaktom inficirane (asimptomatski ili klinički) sa drugom osobom.

Imaju li vlasnici kućnih ljubimaca razloga za zabrinutost?

Imajući u vidu gore navedeno ističemo da COVID-19 nije i ne smije biti razlog napuštanja kućnih ljubimaca, a o čemu nažalost već postoje određeni izvještaji i zapažanja. Ovakvu praksu smatramo krajnje neprimjerenom i sa aspekta dobrobiti životinja, nedopustivom.

O čemu treba voditi računa?

Budući da životinje mogu biti nosioci drugih infektivnih agenasa, pogotovo zoonotskih (prenosivih na ljude), važno je, u cilju zaštite zdravlja ljudi, poduzeti sljedeće preventivne mjere/korake:

  • oprati ruke nakon kontakta sa: životinjama, njihovom hranom, otpacima i sl.,
  • održavati dobru zoohigijensku praksu (čišćenje, adekvatno uklanjanje i odlaganje izmeta…),
  • redovno obavljati kontrolne zdravstvene preglede kod vašeg veterinara, te
  • informirati se kod vašeg veterinara o potencijalnim opasnostima po vaše, ali i zdravlje vašeg ljubimca.

Kako se ponašati u slučaju sumnje da ste oboljeli od COVID-19?

Ako sumnjate da ste oboljeli od COVID-19, trebali biste ograničiti kontakt sa kućnim ljubimcima i drugim životinjama, što se odnosi na svaki vid dodira te posebno na, sa zdravstvenog aspekta, vrlo opasnu naviku dijeljenja hrane iz usta čovjeka u usta kućnog ljubimca, direktno. U slučaju da nije moguće ostaviti ljubimca na brigu zdravom članu domaćinstva, potrebno je temeljito prati ruke prije i nakon interakcije sa ljubimcima.

U kontekstu navedenog, a iako trenutno nema prijavljenih slučajeva životinja oboljelih od COVID-19 (razlikovati infekciju od oboljenja!), ljudi oboljeli od ove bolesti trebaju ograničiti kontakt sa životinjama dok generalno ne dobijemo više informacija o virusu SARS CoV-2. Navedenim preventivnim mjerama može se sačuvati zdravlje i životinja i ljudi.

Šta mi radimo za vas i vaše ljubimce?

Stručnjaci Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu vrlo intenzivno prate sva događanja koja se odnose na COVID-19 i virus koji ga uzrokuje, aktivno nastoje utjecati na donošenje javno-zdravstvenih mjera, pogotovo onih koje se tiču životinja i njihove pozicije i uloge u pandemiji COVID-19, i u skladu s tim će transparentno i pravovremeno obavijestiti kako naučnu i stručnu tako i najširu bosansko-herecegovačku javnost, o bilo kakvim promjenama koje se odnose na eventualnu ulogu kućnih ljubimaca u transmisiji COVID-19.

Također, želimo istaći i da je Veterinarski fakultet Sarajevo osposobljen i za najsofisticiranije dijagnostičke pretrage na SARS CoV 2 (COVID-19) te da, kao vodeća naučno-istraživačka institucija iz područja veterinarskih nauka u BiH, planiramo vrlo skoro započeti i provesti naučnu studiju u BiH populaciji kućnih ljubimaca kako bi smo na taj način doprinijeli daljem rasvjetljavanju njihove istinske uloge u COVID-19 pandemiji.

Vaš Veterinarski fakultet Sarajevo